Training Knife (Pisau)

Pisau (Knife) is used as a training tool and encompasses the old blade tactics and strategies of the malay warriors of Borneo and Silat influences of the surrounding countries.

Initial training is done with weapons first, this is to install correct body-mechanics, coordination, distance awareness and mentality in engagement. The movements taught rely deeply on muscle memory and not brain memory; the body has to move as natural as possible without stress or strain to the muscles involved. This mentality and coordination cannot be achieved in a short amount of time and for this reason, correct, direct and detailed instructions is necessary.


Pisau (mes) wordt gebruikt als een trainingstool en omvat de oude mes tactieken en -strategieën van de Maleise krijgers van Borneo en Silat-invloeden van de omringende landen.

De initiële training gebeurt eerst met wapens, dit is het fundament aanbrengen van de juiste lichaamsmechanica, coördinatie, afstandsbewustzijn en mentaliteit bij engagement. De bewegingen die worden aangeleerd, zijn sterk afhankelijk van het spiergeheugen en niet van het hersengeheugen; het lichaam moet zo natuurlijk mogelijk bewegen zonder stress of spanning voor de betrokken spieren. Deze mentaliteit en coördinatie is niet in korte tijd te realiseren en daarom zijn correcte, directe en gedetailleerde instructies nodig.

Order 10 and get 10% discount by using the promocode WARTKP10

30.00 €