Selindang / Scarf (Flexible Weapon)

Sarong / Scarf - Silat Martial Arts Weapon

The Selindang / Scarf is a flexible rope-like weapon used in martial arts like Silat. We also use a sarong but this is better known as a traditional skirt, it is worn as a sash in Silat. All flexible weapons are used to choke, trap and entangle opponents. A sarong is also used for close combat training to get used to positions where you can't escape and to defend yourself and learn how to counter by using the sarong as a tool.


De Selindang / Scarf is een flexibel touwachtig wapen dat wordt gebruikt in vechtsporten zoals Silat. We gebruiken ook een sarong maar dit staat beter bekend als een traditionele rok, deze wordt in Silat als sjerp gedragen. Alle flexibele wapens worden gebruikt om tegenstanders te verstikken, te vangen en te verstrikken. Een sarong wordt ook gebruikt voor close combat training om te wennen aan posities waar je niet kunt ontsnappen en om jezelf te verdedigen en om te leren tegengaan door de sarong als hulpmiddel te gebruiken.
Choose a variant:

14.99 €