Kubotan (Ratan)

Kubotan (sometimes erroneously spelled as kubaton or kobutan) is a genericized trademark for a self-defense keychain weapon developed by SōkeTakayuki Kubota in the late 1960s. It is typically no more than 5.5 inches (14 centimetres) long and no shorter than 12 centimerer and about half an inch (1.25 centimetres) in diameter, slightly thicker or the same size as a marker pen. The material is usually of a hard high-impact plastic (e.g. Lexan). The body of the Kubotan is lined with six round grooves with a screw eye or swivel and split ring attachment at one end for keys.

The Kubotan keychain was originally based on a small bamboo weapon called the "hashi stick", an invention by Kubota's father Denjiro. Its popularity grew in 1969 to 1970s when Kubota, at the request of California State Senator Edward M. Davis then former Chief of the Los Angeles Police Department, created the weapon and began training female officers in its application. It is often touted as extremely effective in breaking the will of unruly suspects with painful locks and pressure point strikes. Because of this, the Kubotan is also sometimes dubbed the 'instrument of attitude adjustment'.

Applied as a weapon, some of its usage can be similar to that of the yawara stick or koppo stick. The principal targets in self-defence include bony, fleshy and sensitive parts such as knuckles, forearms, the bridge of the nose, shins, stomach, solar plexus, spine, temple, ribs, groin, neck and eyes. The Kubotan is usually held in either an icepick grip (for hammerfist strikes) or forward grip (for stabbing, pressure point attacks and seizing). Common uses include hardening the fist (fistload) for punching, attacking vulnerable parts of an assailant's body, and gaining leverage on an assailant's wrist, fingers and joints. With keys attached, it can function as a flailing weapon. As a pressure point weapon it can attack any point a finger can, but with greater penetration because of the smaller surface area at the ends. For example, a law enforcement officer may wrap his arm around a suspect's neck while simultaneously digging the end of the Kubotan into the small of his back. The officer may also reach around the suspect's neck and underarm from behind and cause pain by stabbing the end of the Kubotan into the top of his pectoral muscle. In other locking and compliance applications, the body of the Kubotan can be used to create pain. A typical pain compliance technique involves seizing an attacker's wrist and sealing both hands around it with the length of the Kubotan laid across the radius bone. Downward squeezing pressure is then applied to the bone to take down the attacker.

Size: diameter between 1,8cm and 2,8cm

Material: Ratan

Nederlandse vertaling

Kubotan (soms ten onrechte gespeld als kubaton of kobutan) is een generiek handelsmerk voor een zelfverdedigingssleutelhangerwapen dat eind jaren zestig door SōkeTakayuki Kubota is ontwikkeld. Het is meestal niet meer dan 5,5 inch (14 centimeter) lang niet korter dan 12 centimeter en ongeveer een halve inch (1,25 centimeter) in diameter, iets dikker of even groot als een markeerstift. Het materiaal is meestal van een harde slagvaste kunststof (bijv.Lexan). de body van de Kubotan is bekleed met zes ronde groeven met een schroefoog of draai- en splitringbevestiging aan één uiteinde voor sleutels.

De Kubotan-sleutelhanger was oorspronkelijk gebaseerd op een klein bamboewapen genaamd de "hashi-stick", een uitvinding van Kubota's vader Denjiro. Zijn populariteit groeide in 1969 tot 1970 toen Kubota, op verzoek van de Californische senator Edward M. Davis, toenmalig hoofd van de politie van Los Angeles, het wapen creëerde en vrouwelijke officieren begon op te leiden in de toepassing ervan. Het wordt vaak aangeprezen als uiterst effectief in het doorbreken van de wil van weerbarstige verdachten met pijnlijke lokken en drukpuntaanvallen. Hierdoor wordt de Kubotan ook wel het 'instrument van attitude-aanpassing' genoemd.

Toegepast als een wapen, kan een deel van het gebruik vergelijkbaar zijn met dat van de yawara-stick of koppo-stick. De belangrijkste doelen bij zelfverdediging zijn benige, vlezige en gevoelige delen zoals knokkels, onderarmen, neusbrug, schenen, buik, zonnevlecht, ruggengraat, slaap, ribben, lies, nek en ogen. De Kubotan wordt meestal vastgehouden in een ijsstokgreep (voor hamervuistaanvallen) of voorwaartse grip (voor steken, drukpuntaanvallen en grijpen). Veelvoorkomende toepassingen zijn het verharden van de vuist (vuistbelasting) voor stoten, het aanvallen van kwetsbare delen van het lichaam van een aanvaller en het verkrijgen van invloed op de pols, vingers en gewrichten van een aanvaller. Met bijgevoegde sleutels kan het functioneren als een zwaaiend wapen. Als drukpuntwapen kan het elk punt aanvallen dat een vinger kan, maar met een grotere penetratie vanwege het kleinere oppervlak aan de uiteinden. Een wetshandhaver kan bijvoorbeeld zijn arm om de nek van een verdachte slaan en tegelijkertijd het uiteinde van de Kubotan in zijn onderrug graven. De officier kan ook van achteren rond de nek en oksels van de verdachte reiken en pijn veroorzaken door het uiteinde van de Kubotan in de bovenkant van zijn borstspier te steken. In andere toepassingen voor vergrendeling en naleving kan de body van de Kubotan worden gebruikt om pijn te veroorzaken. Een typische techniek voor pijnbestrijding houdt in dat de pols van een aanvaller wordt vastgegrepen en beide handen eromheen worden verzegeld met de lengte van de Kubotan die over het straalbeen is gelegd. Vervolgens wordt neerwaartse druk op het bot uitgeoefend om de aanvaller neer te halen.

Afmeting: doorsnede tussen 1,8cm en 2,8cm

Materiaal: Rotan

9.45 €