Knuckle Duster (Rubber)

The Rubber knuckle duster is a replica of the original Metal knuckle duster. We use this as a training tool for coordination and to train our targets where we want to hit. A great training tool which give a realistic feeling for the ones who wears it. Even though it won't give any damage to your training partner he will realise that every hit with an original one would have given him a lot of damage.

* This is not a real weapon and is not forbidden.

* The real knuckle duster is forbidden in whole Europe

The History of the originele Metal ring and knuckle style weapons date back to ancient times and have been used all over the world for many hundreds of years. The Nihang Sikhs used an early variant called Sher Panja in the 18th century. Cast iron, brass, lead, and woodknuckles were made in the United States during the American Civil War (1861-1865). Soldiers would often buy cast iron or brass knuckles. If they could not buy them, they would carve their own from wood, or cast them at camp by melting lead bullets and using a mold in the dirt.

Some brass knuckles have rounded rings, which increase the impact of blows from moderate to severe damage. Other instruments (not generally considered to be "brass knuckles" or "metal knuckles" per se) may have spikes, sharp points and cutting edges. These devices come in many variations and are called by a variety of names, including "knuckle knives."

By the late 19th century, knuckledusters were incorporated into various kinds of pistols such as the Apache revolver used by criminals in France in the late 19th to early 20th centuries. During World War I the US Army issued two different knuckle knives, the US model 1917 and US model 1918 Mark I trench knives. Knuckles and knuckle knives were also being made in England at the time and purchased privately by British soldiers. By World War II, knuckles and knuckle knives were quite popular with both American and British soldiers. The Model 1918 trench knives were reissued to American paratroopers. British Commandos even had their very own "Death's Head" knuckle knife, featuring a skull-shaped brass knuckle handle.

Nederlandse vertaling

De Rubber boksbeugel is een replica van de originele Metalen boksbeugel. We gebruiken dit als trainingstool voor coördinatie en om onze doelen te trainen waar we willen raken. Een geweldige trainingstool die een realistisch gevoel geeft aan degenen die het dragen. Ook al zal het je trainingspartner geen schade toebrengen, hij zal zich realiseren dat elke treffer met een origineel hem veel schade zou hebben opgelopen.

* Dit is geen echt wapen en het is niet verboden.

* De echte boksbeugel is in heel Europa verboden

De geschiedenis van de originele metalen ring- en knokkelwapens gaat terug tot de oudheid en wordt al honderden jaren over de hele wereld gebruikt. De Nihang Sikhs gebruikten in de 18e eeuw een vroege variant genaamd Sher Panja. Gietijzer, messing, lood en houtknokkels werden tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) in de Verenigde Staten gemaakt. Soldaten kochten vaak gietijzeren of boksbeugels. Als ze ze niet konden kopen, hakten ze die zelf uit hout of wierpen ze in het kamp door loden kogels te smelten en een mal in het vuil te gebruiken.

Sommige boksbeugels hebben ronde ringen, die de impact van slagen vergroten van matige tot ernstige schade. Andere instrumenten (over het algemeen niet beschouwd als "boksbeugels" of "metalen knokkels" op zich) kunnen spikes, scherpe punten en snijranden hebben. Deze apparaten zijn er in vele variaties en worden onder verschillende namen genoemd, waaronder 'knokkelmessen'.

Tegen het einde van de 19e eeuw werden knokkels in verschillende soorten pistolen verwerkt, zoals de Apache-revolver die in de late 19e tot vroege 20e eeuw door criminelen in Frankrijk werd gebruikt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaf het Amerikaanse leger twee verschillende knokkelmessen uit, het Amerikaanse model 1917 en het Amerikaanse model 1918 Mark I loopgraafmessen. Er werden destijds ook knokkels en knokkelmessen gemaakt in Engeland en in particulier bezit gekocht door Britse soldaten. Tegen de Tweede Wereldoorlog waren knokkels en knokkelmessen behoorlijk populair bij zowel Amerikaanse als Britse soldaten. De loopgraafmessen van Model 1918 werden opnieuw uitgegeven aan Amerikaanse parachutisten. Britse commando's hadden zelfs hun eigen "Death's Head" -knokkelmes, met een schedelvormig koperen knokkelhandvat.

15.00 €